Hướng dẫn tạo và gỡ thanh khoản trên Alita

Tính năng thú vị nhất của nền tảng tạo thị trường tự động (AMM) là cho phép người dùng cung cấp thanh khoản bằng cách thêm token của họ vào nhóm thanh khoản và nhận Token nhà cung cấp thanh khoản (LPs). Người dùng cũng có thể loại bỏ thanh khoản của họ bằng cách gửi lại token LP cho hợp đồng thông minh của chúng tôi và nhận token ban đầu của họ. Cổ phiếu từ phí giao dịch mà người dùng kiếm được sẽ phản ánh tỷ lệ chuyển đổi của token LP. Ví dụ:

  • Có 1 token LP đại diện cho 1 ALI và 1 BNB token
  • 1 mã thông báo LP = 1 ALI + 1 BNB
  • Ai đó giao dịch 1 ALI cho 1 BNB
  • Người khác giao dịch 1 BNB với giá 1 ALI
  • Nhóm thanh khoản ALI/BNB hiện có 1,02 ALI và 1,02 BNB
  • Mỗi token LP hiện có giá trị 1.02 ALI + 1.02 BNB.

Có một rủi ro đã biết đối với các nhà cung cấp thanh khoản: Mất mát vô thường. Nói một cách đơn giản, mất mát vô thường là sự khác biệt giữa việc giữ token trong AMM và giữ chúng trong ví của bạn. Nhưng lợi ích của việc cung cấp thanh khoản thường vượt quá rủi ro trong dài hạn. Người dùng chỉ cần giữ token LP và kiếm được phần phí giao dịch cho các cặp giao dịch hoặc tối đa hóa tiền của họ bằng cách đưa token LP của họ vào các chương trình canh tác năng suất và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Để cung cấp thanh khoản, bạn sẽ cần cam kết số lượng bất kỳ cặp token nào bạn thích. Giá trị thấp nhất của bạn (tính bằng USD) của hai token sẽ là giới hạn cho thanh khoản bạn có thể cung cấp. Dưới đây là hướng dẫn về cách thêm thanh khoản bằng ALI và BNB.

1. Truy cập trang Thanh khoản.

2. Nhấp vào nút “Thêm thanh khoản” và bạn sẽ thấy giao diện thêm thanh khoản.

3. Đối với đầu vào hàng đầu, hãy để BNB như hiện tại.

4. Đối với đầu vào dưới cùng, nhấp vào “Chọn đơn vị tiền tệ” và chọn ALI.

5. Nhập số tiền trên một trong các mã thông báo trong phần “Đầu vào”. Người kia sẽ tự động tính toán.

(Nếu số dư của bạn quá thấp trên một cặp, hãy nhập số tiền thấp hơn.)

6. Nhấp vào nút “Phê duyệt” cho 2 mã thông báo. Ví của bạn sẽ yêu cầu bạn xác nhận hành động.

7. Nút “Supply” sẽ sáng, bạn bấm vào đó để ghép cặp

8. Một cửa sổ hiện ra cho biết bạn sẽ nhận được bao nhiêu. Nhấp vào nút “Xác nhận & Cung cấp”. Ví của bạn sẽ yêu cầu bạn xác nhận hành động.

9. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, bạn sẽ thấy số dư Mã thông báo LP của mình ở cuối trang.

Bạn có thể lặp lại các bước trên để thêm thanh khoản bất kỳ lúc nào.

Bạn cũng có thể xóa thanh khoản để lấy lại số lượng BNB và ALI ban đầu cộng với phần phí giao dịch của bạn cho cặp BNB-ALI (phản ánh số lượng BNB và ALI bổ sung mà bạn nhận được). Dưới đây là hướng dẫn về cách xóa thanh khoản khỏi nhóm thanh khoản ALI-BNB.

1. Truy cập trang Thanh khoản.

2. Nhấp vào cặp của bạn trong “Thanh khoản của bạn”.

3. Nhấp vào Xóa. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện.

4. Sử dụng các nút hoặc thanh trượt để chọn phần trăm nào cần loại bỏ. Chọn MAX để xóa mọi thứ.

5. Nhấp vào “Phê duyệt”. Ví của bạn sẽ yêu cầu bạn xác nhận hành động.

6. Nút “Xóa” sẽ sáng lên. Nhấp vào nó.

7. Một cửa sổ sẽ xuất hiện nói những gì bạn sẽ nhận được. Nhấp vào “Xác nhận”. Ví của bạn sẽ yêu cầu bạn xác nhận hành động.

8. Sau một thời gian chờ đợi ngắn, bạn sẽ thấy số dư LP Token mới của mình ở cuối trang. Số lượng BNB và ALI bạn đã xóa sẽ xuất hiện trong ví của bạn.