Hướng dẫn Swap (chuyển đổi) giữa các token cực đơn giản trên Alita

Hoán đổi token trên Alita là một cách nhanh chóng và dễ dàng để giao dịch token này cho token khác. Bạn sẽ cần một ví tương thích với blockchain mà chúng tôi hiện đang hỗ trợ: Binance Smart Chain (BEP20 hoặc BSC). Hiện tại bạn chỉ có thể giao dịch token BEP20.

1. Truy cập trang trao đổi tại đây.

2. Mở khóa ví tương thích với Binance Smart Chain của bạn bằng cách nhấp vào nút “Kết nối” ở góc trên cùng bên phải. Sau đó nhấp vào ví bạn muốn kết nối.

3. Chọn mã thông báo bạn muốn giao dịch từ menu thả xuống trong phần “Từ”. Cài đặt mặc định là USDT.

Dù bạn chọn token nào, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn có một số mã thông báo để giao dịch. Số dư của bạn được hiển thị phía trên menu thả xuống mã thông báo.

4. Chọn token bạn muốn giao dịch trong phần “Đến” như trên. Tiếp theo, nhập số tiền cho đơn vị tiền tệ “Đến” của bạn bằng cách nhấp vào bên trong hộp nhập liệu.

Số tiền “Từ” của bạn sẽ được ước tính tự động. Bạn cũng có thể nhập số tiền “Từ” của mình và tự động ước tính số tiền “Đến” nếu bạn muốn.

5. Kiểm tra chi tiết và nhấp vào nút Hoán đổi.

6. Một cửa sổ với nhiều chi tiết hơn sẽ xuất hiện. Kiểm tra các chi tiết là chính xác.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy bấm vào nút Xác nhận Hoán đổi. Ví của bạn sẽ yêu cầu bạn xác nhận hành động.

7. Xong! Bạn có thể nhấp vào “Xemtrên BscScan” để xem chi tiết giao dịch của bạn trên trình thám hiểm.